Rođendanski blog

Rođendanski blog

Na današnji dan prije pet godina osnovala sam R. S. Bonum d.o.o. Krenula sam doslovce od nule i u ovih pet godina prošla kroz svašta. Danas dok ovo pišem sjedim u svom novom, trećem po redu i, usudila bih se

Koncept poslovnog subjekta

Koncept poslovnog subjekta

Vrijeme je za jedan kratki blog na temu koncepta poslovnog subjekta. Većina vas već sigurno zna da se računovodstvo vodi za poslovne subjekte, a ne za njihove vlasnike, direktore ili osobe koje su na bilo koji način povezane s njima. Pretpostavimo da je SAVA d.o.o.

Koncept novčanog mjerenja

Koncept novčanog mjerenja

U prethodnom smo blogu pisali o konceptu dvostranog promatranja te smo za kraj postavili sljedeću pitalicu: Ako je ukupna imovina manja od zbroja ukupnih obveza i kapitala, razlog može biti (odaberite jedan odgovor): Imovina je izgubljena ili ukradena Knjigovođa je pogriješio Točan