R. S. Bonum d.o.o. je računovodstveni servis koji će Vam biti dostupan u svakom trenutku. Zahvaljujući svojoj stručnosti u mogućnosti smo Vam ponuditi i savjetodavne usluge te u realnom roku odgovoriti na svako Vaše pitanje. Kontinuirano ulažemo u znanja i vještine, a svojim klijentima pružamo precizne i pravovremene informacije.

Zahvaljujući individualnom pristupu, svakom klijentu poklanjamo veliku pažnju te smo u mogućnosti prilagoditi se uslugom i cijenom.

Ugovorom se obvezujemo na čuvanje poslovne tajne.

Naš tim čine:

SILVIJA 2

Silvija Radulović, oec. – osnivačica, vlasnica i direktorica

Stanko Radulović, dipl. oec. – prokurist, direktor financija i računovodstva

mr. sc. Palmira Radulović, dipl. oec. – prokurist

Dijana Devetak, mag. oec. – samostalni knjigovođa

Lucija Radin, mag. oec. – knjigovođa

Kristina Vareško – knjigovođa