Piše: Silvija Radulović

Poštovani poduzetnici,

Zakonom o računovodstvu te Općim poreznim zakonom propisana je obveza poduzetnika da na kraju svake poslovne godine izvrši popis imovine i obveza.

Odredbe navedenih propisa jasno određuju da završni obračun sam po sebi ne vrijedi i neće biti ispravan ukoliko uz njega ne budu ispravno popisane sve obveze, imovina i potraživanja.

Za Vas to znači da već sada morate prionuti na brojanje svega što imate, a što je i nije provedeno kroz poslovne knjige.

U nastavku se nalazi kratki podsjetnik na to što biste sve trebali učiniti i, naravno, potpisom direktora i dva člana popisne (inventurne) komisije ovjeriti.

 1. Popisati svu dugotrajnu imovinu (strojeve, namještaj, telefone, alate…),
 2. Poslati svim kupcima i dobavljačima ispis otvorenih stavaka,
 3. Popisati koje sve obveze nećete platiti i otpisati ih,
 4. Popisati sve kupce i ostala potraživanja koja nikada nećete naplatiti,
 5. Popisati zalihe u trgovinama i radionama,
 6. Popisati sav sitni inventar,
 7. Popisati proizvodnju u tijeku i repromaterijal,
 8. i sve ostalo…

Kako Vam Vaš računovođa u tome može pomoći?

Može Vam dati stari popis dugotrajne imovine, tj. opreme.
Može za Vas, ukoliko to želite, poslati ispis otvorenih stavaka svih kupaca i dobavljača.
Može isprintati Vašu bruto bilancu da Vas podsjeti na sve promjene evidentirane u Vašim poslovnim knjigama.

Koristim priliku da Vas podsjetim na mogućnost, ukoliko to već tijekom godine niste iskoristili, isplate neoporezivih potpora i nagrada koje se mogu isplatiti temeljem Zakona o porezu na dohodak i to:

OTPREMNINE I DAROVI

 1. Dar djetetu do navršenih 15 godina 600,00 kn
 2. Dar posloprimcu (radniku) – samo u naravi 600,00 kn
 3. Prigodne nagrade (božićnica, uskrsnica, naknada za godišnji odmor i sl) 3.000,00 kn
 4. Cro kartica 2.500,00 kn
 5. Nagrada za radne rezultate 5.000,00 kn
 6. Prehrana u paušalnom iznosu 5.000,00 kn
 7. Premije dopunskog i dodatnog zdravstvenog osiguranja 2.500,00 kn
 8. Premije dobrovoljnog mirovinskog osiguranja 500,00 kn / mjesečno

POTPORE

 1. Zbog bolovanja zaposlenika duljeg od 90 dana 2.500,00 kn
 2. Potpore za novorođenče 10.000,00 kn

NAGRADE ZAPOSLENICIMA

 1. Za navršenih 10 godina radnog staža 1.500,00 kn
 2. Za navršenih 15 godina radnog staža 2.000,00 kn
 3. Za navršenih 20 godina radnog staža 2.500,00 kn
 4. Za navršenih 25 godina radnog staža 3.000,00 kn
 5. Za navršenih 30 godina radnog staža 3.500,00 kn
 6. Za navršenih 35 godina radnog staža 4.000,00 kn
 7. Za navršenih 40 godina radnog staža 5.000,00 kn

Poslodavac može radniku neoporezivo nadoknaditi troškove vrtića i smještaja radnika na temelju vjerodostojne dokumentacije.

Ujedno koristim ovu priliku kako bih čestitala svim poduzetnicima koji su u ovim ludim i turbulentnim vremenima opstali i uredno i uspješno poslovali!

Podsjetnik na obveze za kraj godine