Piše: Stanko Radulović

Minimalna neto plaća radnika, koji nema uzdržavanih članova obitelji na svojoj PK kartici, od 01.01.2023. godine iznosi 553,48 eura, odnosno 4.170,19 kuna. Budući da je osobni odbitak 530,89 eura, odnosno 4.000,00 kuna, minimalna plaća postaje oporeziva porezom na dohodak.

Nevjerojatno je kakav se propust uvukao u instrument minimalne plaće, koja prije svega služi za zaštitu radnika od izrabljujućeg djelovanja niskih plaća i sprječavanje podcjenjivanja rada radnika od strane poslodavaca. Instrumentom minimalne plaće zakonodavac se postavlja u zaštitnički položaj spram radnika, štiteći njihovo pravo na poštenu plaću određivanjem minimalne nadnice za rad. Kada štitimo radnike i određujemo najmanju moguću nadnicu u našoj državi  apsurdno je da se ista oporezuje i da se putem takve minimalne nadnice puni državni proračun.

Sa sigurnošću možemo konstatirati da će trošenjem minimalne plaće građani posredno već uplaćivati porez u državni proračun kroz PDV, odnosno porez na dodanu vrijednost, koji je sadržan u gotovo svim cijenama proizvoda i usluga.

Porez na dohodak ima progresivne stope od 20% i 30 %, što je apsolutno opravdano jer onaj tko zarađuje više treba više i sudjelovati u društvenoj subvenciji i plaćati više poreza, ali zar je potrebno da onaj koji ima najmanje i za visinu čije plaće se država izborila zakonskim putem, također puni državni proračun? To do sada nije bio slučaj! Više od svega čudi šutnja sindikata, medija, poslodavaca i ostalih aktera u ovoj priči pogotovo kada svi oni uvijek zdušno brane prava radnika, egzistencijalne minimume, potrošačke košarice i slične stvari koje su u ovom slučaju evidentno prekršene i koje se ne poštuju.

Institut minimalne plaće ima, pored ljudske i egzistencijalne komponente, i onu socijalnu prema kojoj nitko u radnom procesu ne smije biti izrabljivan i raditi za plaću nižu od minimalne. Nekakav je egzistencijalni minimum da onaj tko radi može imati barem za podmirenje osnovnih životnih i ljudskih potreba.

Kakva su onda razmišljanja i logika doveli do toga da se takva minimalna, najmanja moguća plaća, još i dodatno porezno optereti?

Na kraju ostaje za zaključiti kako se svi skupa nadamo da je ovo samo jedan zakonski previd koji se dogodio uslijed histerije uvođenja eura i da će se u najkraćem mogućem roku ispraviti na dobrobit svih, kako radnika, tako i poslodavaca, sindikata, a u konačnici i same države.

Minimalna plaća je od 01.01.2023. godine oporeziva porezom na dohodak