Društvo je upisano u registar Trgovačkog suda u Rijeci, Stalna služba u Pazinu, pod MBS: 040301793.
Temeljni kapital društva 20.000,00 kn uplaćen je u cijelosti.
Sjedište društva je na adresi Rakovčeva 6, Pula.
Uprava: Silvija Radulović