Sve je veći broj obrtnika koji porez na dohodak plaćaju u paušalnom iznosu i koji se odlučuju knjigovodstvo voditi samostalno.

Doprinosi paušalnim obrtnicima, za čiji izračun osnovica u 2018. godini  iznosi 3.208,00 kuna, dospijevaju do 15. u mjesecu za prethodni mjesec. To znači da je doprinose za npr. srpanj 2018. godine potrebno platiti do 15.08.2018. godine. Ovo je posebno značajno za osobe koje su se samozaposlile uz pomoć poticaja HZZ-a pa čekaju na Rješenje Porezne uprave. Rješenje stiže u roku od nekoliko mjeseci, a kako bi zadržala pravo na poticaje, samozaposlena osoba mora doprinose plaćati u roku, mjesečno, neovisno o Rješenju Porezne uprave. Također, bilo kakva pogreška u iznosu i pozivu na broj samozaposlenu osobu može stajati gubitka poticaja za mjesecu kojemu se pogreška dogodila.

Stoga Vam u nastavku donosimo upute za plaćanje doprinosa za paušalne obrtnike u 2018. godini.

Iznosi, uplatni računi i pozivi na broj su sljedeći:

 

NAZIV DOPRINOSA                                            IZNOS                                IBAN                                        POZIV NA BROJ

Doprinos za MIO 1.                                             481,20 kn        HR1210010051863000160       HR68 8214-OIB
Doprinos za MIO 2. stup                                   160,40 kn        HR7610010051700036001       HR68 2046-OIB
Doprinos za zapošljavanje                                  54,54 kn        HR1210010051863000160       HR68 8770-OIB
Doprinos za zdravstveno osiguranje          481,20 kn        HR6510010051550100001       HR68 8478-OIB
Doprinos za zaštitu zdravlja na radu             16,04 kn        HR6510010051550100001       HR68 8591-OIB

UKUPNI MJESEČNI DOPRINOSI:       1.193,38 kn

 

 

Upute za plaćanje doprinosa za paušalne obrtnike u 2018. godini
Tagged on: