Prilikom ulaska u poduzetničke vode nije dovoljno samo obavljati osnovnu djelatnost, odnosno nabavljati i prodavati robu ili usluge već je cilj svakog poslovanja ostvarivanje dobiti. Da bismo u poslovanju ostvarili dobit, nužno je realno promatrati prihode i rashode vezane uz poslovanje.

Osnova uspješnog poslovanja je financijsko planiranje. U financijskom planiranju moramo realno sagledati prihode i rashode te rashode podijeliti prema mjestima troška. Nakon realne i sveobuhvatne procjene potrebno je razlučiti da li se u svim djelatnostima pokrivamo te koje su to djelatnosti koje čine “usko grlo” odnosno kod kojih su rashodi veći ili jednaki prihodima.

Kod realnog i sveobuhvatnog planiranja važno nam je dobiti pravu informaciju koliko i na koji način moramo raditi da bi nam se u konačnici taj posao isplatio. Ako ulazimo u posao bez jasnog i realnog plana možemo upasti u početničku zamku gdje svojim uspjehom smatramo sam plasman proizvoda i usluga na tržište pa makar nam oni u konačnici donosili gubitak. Jasno je da poduzetnik početnik prije svega želi raditi i u onom trenutku kada mu se otvara tržište i kad ima mogućnost interakcije s tržištem, prije svega kroz prodaju svojih proizvoda i usluga, on je zadovoljan i smatra se uspješnim. Lijepo je početi osvajati tržište i biti u mogućnosti raditi na tom tržištu ali osnova postojanja na tržištu je ostvarivanje dobiti. Bez jasne slike o realnim troškovima i realnim prihodima i dijagramu povećanja prodaje te troškovima koje on nosi uz sebe nemoguće je uspješno poslovati i širiti poslovanje. Iz tog bi razloga svi poduzetnici, kako oni koji su dugo na tržištu, tako i oni koji su novi u poslovanju, trebali realno i jasno odrediti svoje ciljeve i planove, objektivno sagledati prihode i rashode te, u slučaju da imaju više proizvoda ili usluga, isto napraviti i za svaki od njih. Neobično je važno da se svaki pojedinačni proizvod ili usluga pokrivaju, tj. da s njima barem nismo na gubitku. Bitno je u tim analizama i planovima biti realan i znati da, osim direktnih troškova koje uzrokuje svaki proizvod ili usluga, postoje i indirektni troškovi kao što su plaće, režije, poslovni prostor i sl. koji se prema jasno izraženim i u postotku realnim ključevima moraju prenositi na prihode od svakog pojedinog proizvoda ili usluge. Tek na taj način možemo reći da smo planirali sveobuhvatno realno i ispravno te na osnovu takvih planova možemo donositi zaključke za budućnost.

 

 

Financijsko planiranje – karika koja nedostaje