Pravo na nadoknadu fiksnih troškova za ožujak 2021. ostvaruju poduzetnici kojima je pad prihoda/primitaka u ožujku 2021. godine u odnosu na ožujak 2019. godine bio najmanje 60%.

Iznimno, poduzetnici koji su započeli s radom nakon ožujka 2019. godine ostvaruju pravo na nadoknadu fiksnih troškova za ožujak 2021. ako im je pad prihoda/primitaka u ožujku 2021. godine u odnosu na studeni 2020. godine bio najmanje 60%.

Zahtjev za nadoknadu dijela ili svih fiksnih troškova u sklopu mjere Potpore za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenim Koronavirusom (COVID-19) poduzetnici podnose Poreznoj upravi od 15. travnja 2021. do 17. svibnja 2021. godine.

Nadoknada svih ili dijela fiksnih troškova primjenjuje se na poduzetnike kojima je Odlukama:

 • ograničen rad ugostiteljskih objekata i obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava koja pružaju ugostiteljske usluge na način da hranu, piće, napitke i slastice mogu usluživati samo na otvorenim terasama odnosno drugim otvorenim prostorima za usluživanje, osim za ugostiteljske objekte iz skupina »Hoteli«, »Kampovi« i vrste Učenički ili Studentski dom ili Akademis iz skupine »Ostali ugostiteljski objekti za smještaj« kojima je dopušteno u zatvorenim prostorima usluživati samo goste koji u njima koriste uslugu smještaja, odnosno učenike ili studente
 • obustavljeno organiziranje plesnih škola
 • obustavljeno održavanja radionica, osim dječjih igraonica i radionica koje se mogu održavati uz strogo pridržavanje propisanih epidemioloških mjera.

Poduzetnicima kojima je Odlukama Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske na dan 1. ožujka 2021. bio obustavljen ili ograničen rad (dalje u tekstu: Odluke) nadoknadit će se svi ili dio fiksnih troškova za ožujak 2021. godine.

Poduzetnicima s ostvarenim padom prihoda/primitaka od 60% do 90% nadoknadit će se iznos fiksnih troškova poslovanja razmjerno padu prihoda/primitka, a onima koji su imali pad prihoda/primitaka iznad 90% nadoknadit će se fiksni troškovi poslovanja u cijelosti.

Poduzetnicima u sustavu poreza na dodanu vrijednost priznaju se troškovi bez poreza na dodanu vrijednost.

Pravo na nadoknadu fiksnih troškova ne mogu ostvariti poduzetnici za poslovni prostor u kojem nisu obavljali djelatnost u studenom 2020. godine.

Poduzetnici u odnosu na koje su od strane nadležnih tijela počevši od ožujka 2021. pokrenute radnje za utvrđenje prekršaja koji se odnose na obvezu izdavanja i fiskaliziranja računa ili radi kršenja odluka Stožera civilne zaštite (nacionalnog, županijskog, jedinica lokalne samouprave) nemaju pravo na nadoknadu fiksnih troškova od mjeseca pokretanja radnje za utvrđenje prekršaja do kraja 2021. godine.

Pod fiksnim troškovima podrazumijevaju se:

 • mjesečni trošak najma, zakupa odnosno koncesijske naknade poslovnog prostora u kojem se obavlja djelatnost
 • mjesečni trošak najma softverske opreme za fiskalizaciju
 • trošak obvezne pričuve
 • mjesečni trošak električne energije, vode uz pripadajuće naknade, plin, troškovi vezani uz korištenje toplinarske mreže i odvoz komunalnog otpada
 • trošak komunalne naknade
 • mjesečni trošak direktne spomeničke rent
 • mjesečna pristojba HRT-a, mjesečna naknada za javno korištenje glazbe, mjesečna pretplata na dnevne, tjedne i mjesečne tiskovine
 • mjesečni trošak interneta i fiksne telefonske linije
 • mjesečni trošak usluge knjigovodstvenog servisa.

Ako računi nisu plaćeni prije isplate nadoknade poduzetnici su ih obvezni platiti u roku od 8 dana od dana isplate nadoknade.

Tko ostvaruje pravo na nadoknadu fiksnih troškova za ožujak?