Novom organizacijom Porezne uprave raspoređeno je 152 inspektora po ispostavama koji će odrađivati novu mjeru „prvi posjet“.

Inspektori će obavljati poslove provjere – „prvi posjet“ poreznom obvezniku te poslove ostalih činjenica bitnih za oporezivanje:

 • nadzor
 • procjenu gospodarske snage novog poduzetnika
 • povremenu provjeru podataka radi ažuriranja poreznih evidencija
 • prikupljanje podataka bitnih za oporezivanje provjerom ili nadzorom na terenu
 • praćenje fizičkih i pravnih osoba i njihov status obveznika poreza na dohodak ili dobit
 • praćenje poduzetnika koji ostvaruju dohodak od najma i dohodak od iznajmljivanja stanova, soba i postelja putnicima i turistima
 • praćenje obveznika koji ostvaruju poticaje od poljoprivrede i šumarstva
 • sudjelovanje u akcijama nadzora fiskalizacije

Ova mjera primjenjuje se od 1.siječnja 2021 .godine kod novoosnovanih poreznih obveznika nakon upisa u RPO, no prema potrebi obavljat će se i periodične provjere promjene podataka bitnih za ažuriranje poreznih registara.

Postupanje prije odlaska u prvi posjet

Prema čl.83 OPZ-a inspektor je dužan obveznika obavijestiti o dolasku 15 dana prije obavljanja očevida telefonom ili elektroničkom poštom pri čemu treba naglasiti da se ne radi o poreznom nadzoru već o provjeri činjenica bitnih za oporezivanje.

Inspektor provjerava:

 • na kojoj adresi posluje porezni obveznik
 • ima li zaposlenih
 • oglašava li se na tržištu
 • je li obveznik u sustavu PDVa
 • ima li obveznik PDV ID broj
 • je li porezni obveznik poslovao ili trenutno posluje kao osnivač ili odgovorna osoba u nekom drugom društvu ili je vlasnik obrta, te ako da dodatno provjerava je li u poslovanju bilo stečaja i/ili likvidacije, otpisa dugova, suspendiranja ili odbijanja PDV ID broja, poreznog nadzora (jesu li utvrđene nepravilnosti), povezanih društava

Prije dolaska poslat će upitnik kojeg porezni obveznik treba popuniti, a prilikom posjete će neposrednim opažanjem i razgovorom sa obveznikom zapisivati utvrđene činjenice.

Pitanja za poreznog obveznika kod prvog posjeta

Pitanja o poslovnom prostoru i zaposlenicima:

 • Obavlja li porezni obveznik djelatnost u vlastitom ili unajmljenom prostoru? (priložiti vlasnički list/ugovor o najmu/kupoprodajni ugovor)
 • Detaljan opis poslovnog prostora (veličina prostora, opremljenost, npr. broj stolova u ugostiteljskom objektu, veličina terase i drugi bitni podaci koji se tiču poslovnog prostora, rješenje ureda za gospodarstvo)
 • Je li u tom poslovnom prostoru već netko prije poslovao i tko?
 • Ima li skladište? (vlastito ili unajmljeno-ugovor)
 • Dugotrajna imovina /osnovna sredstva/ pozajmice vlasnika (vlastita ili unajmljena-ugovor)
 • Odgovorne osobe i zaposlenici? (imena odgovornih osoba, broj zaposlenika) (ime i prezime, e-mail, broj mobitela, telefona) odgovorne osobe i knjigovodstva)

Pitanja o poslovanju i transakcijama:

 • Koja je glavna djelatnost poreznog obveznika? Detaljan opis budućeg poslovanja; kojom vrstom robe će poslovati, odnosno koje usluge će pružati; kada očekuje prve promete; gdje će se obavljati poslovanje; kako će se oglašavati na tržištu.
 • Hoće li porezni obveznik poslovati s EU/trećim zemljama? (isporuke/stjecanja; uvoz/izvoz) Ako da, s kojim poslovnim partnerima (PDV ID broj, porezni broj; kako je uspostavljen kontakt s njima; na koji način će se odvijati poslovanje)
 • Ima li porezni obveznik otvoren račun u drugoj državi (ako ima u kojoj državi i koji je broj računa) / plaćanje preko pay pal ili Revolut računa ?
 • Ima li porezni obveznik već ugovorene poslove s kupcima/dobavljačima u tuzemstvu ili inozemstvu? Ako da, koji su to poslovi i poslovni partneri? Postoje li pisani ugovori o suradnji s kupcima/dobavljačima? Je li porezni obveznik bio u poslovnom prostoru kupca/dobavljača? (Napomena: kod nabave dobara od nestajućeg trgovca obično nema stvarnih kontakata s direktorom, koji je ionako samo formalno direktor).
 • Jesu li dogovoreni poslovi ugovoreni direktno s kupcem/dobavljačem ili preko posrednika?
 • Na koji način porezni obveznik obično kontaktira s kupcima/dobavljačima? (telefon, e-pošta, Skype…)
 • Neaktivna i povezana društva (ispis iz PBZO-a u prilogu) i potvrda poreznog obveznika o udjelima u navedenim društvima

Postupanje tijekom prvog posjeta

Inspektor provjerava podatke upisane u RPO i prikuplja druge podatke bitne za oporezivanje te sastavlja zapisnik u kojem navodi:

 • koga je zatekao na adresi
 • upisuje kontakt osobu – ime i prezime, email, broj mobitela, telefona odgovorne osobe i knjigovodstva ako isti nisu dostavljeni kod upisa u RPO
 • opisuje poslovni prostor
 • ima li skladište
 • ima li vlastita ili unajmljena osnovna sredstva
 • broj zaposlenika
 • hoće li obveznik poslovati s EU/trećim zemljama
 • ima li obveznik već ugovorene poslove s kupcima/dobavljačima u tuzemstvu
 • jesu li dogovoreni poslovi ugovoreni direktno ili preko posrednika
 • na koji način obveznik obično kontaktira s kupcima/dobavljačima

Zapisnik potpisuje inspektor i porezni obveznik/opunomoćenik pri čemu porezni obveznik može iznijeti primjedbu ili odbiti potpisati zapisnik što se obvezno unosi u sam zapisnik.

“Prvi posjet” – nova mjera poreznih inspektora