POREZNA KARTICA

Porezna kartica kakvu smo poznavali do sada odlazi u povijest. Pri raskidu radnog odnosa ili bilo kakve promjene koju bi trebalo evidentirati na poreznoj kartici istu ste dužni vratiti u nadležnu ispostavu Porezne uprave.

Od 1. siječnja 2018. godine poreznu karticu izdaje Porezna uprava isključivo u obliku elektroničkog zapisa te se ista u slučaju bilo kakvih novih promjena više ne vraća Poreznoj upravi. Izdavanje i/ili upis promjena podataka na PK kartici omogućen je putem:

  •  Porezne uprave (sam radnik) ili
  •  sustava e-građani (sam radnik) ili
  •  e-Porezne (poslodavac).

Zakonom o porezu na dohodak i Pravilnikom o porezu na dohodak za  poslodavce nije propisana obveza izdavanja PK kartice odnosno obveza upisa promjena na PK kartici već im je samo dana takva mogućnost.

Kada zahtjev za izdavanje, odnosno promjenu podataka na PK kartici u ime radnika predaje poslodavac putem sustava e-Porezna, prije bilo kakvog postupanja poslodavac mora ishoditi pismenu suglasnost radnika te nakon toga poslati zahtjev nadležnoj Poreznoj upravi. Poslodavac nije dužan prikupljati niti dostavljati Poreznoj upravi dokaze odnosno dokumentaciju temeljem kojih radnik traži izmjene (primjerice rodni list, vjenčani list i sl.). Odgovornost za točnost dostavljenog zahtjeva i nadalje je na radniku.

OSOBNI ODBITAK

U slučaju kad radniku prestane radni odnos, pri isplati posljednje plaće, koja će slijediti nakon dana odjave poslodavac više ne može koristiti osobni odbitak (npr. u slučaju raskida radnog odnosa sa 31.12. pri isplati plaće za prosinac u siječnju poslodavac ne može koristiti osobni odbitak, već će radnik svoje pravo iskoristiti kod novog poslodavca ili u posebnom postupku godišnjeg obračuna poreza na dohodak).

Novosti vezane uz izdavanje porezne kartice i osobni odbitak