Sukladno Odluci o financiranju Hrvatske gospodarske komore, članice plaćaju članarinu Komori, ovisno o grupi u koju se razvrstavaju prema sljedećim kriterijima:

1. Prvu grupu čine članice koje ne prelaze dva od sljedeća tri kriterija:

• ukupna aktiva 7.500.000,00 kn,

• ukupni prihodi 15.000.000,00 kn i

• broj zaposlenih 50.

 

2. Drugu grupu čine članice koje prelaze dva od tri kriterija za prvu grupu, ali nikad ne prelaze dva od sljedeća tri kriterija:

• ukupna aktiva 30.000.000,00 kn,

• ukupni prihodi 59.000.000,00 kn i

• broj zaposlenih 250.

 

3. Treću grupu čine članice koje prelaze dva od tri kriterija za drugu grupu.

Visina mjesečne članarine iznosi za:

  • Prvu grupu – 42,00 kn
  • Drugu grupu – 1.083,00 kn
  • Treću grupu – 3.973,00 kn.

Članice Komore dužne su – sukladno važećoj Naredbi o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba – uplaćivati članarinu mjesečno, do posljednjeg dana u mjesecu za tekući mjesec, na račun HR8510010051700052620.

Članicom Komore postaje se automatski osnivanjem trgovačkog društva i upisom u Sudski registar.

Iznimno, članice Komore osnovane i upisane u Sudski registar nakon 1. siječnja 2018. godine, oslobođene su plaćanja članarine u razdoblju od godine dana od dana osnivanja.

Članarina HGK u 2018. godini