Stupanjem na snagu izmjena Zakona o minimalnoj plaći, od 1. siječnja 2018. godine, iznos minimalne plaće povećava se s 3.276,00 kuna na  3.439,80 kuna. Kako bi se poslodavcima kompenziralo navedeno povećanje, uvedena je olakšica od 50% na doprinose koji se plaćaju na plaću (zdravstveno osiguranje, zaštita zdravlja na radu i doprinos za zapošljavanje). Olakšicu imaju pravo iskoristiti oni poslodavci koji su za prosinac 2017. godine svojim radnicima obračunali minimalnu plaću dok će za nove radnike takvo pravo poslodavci ostvariti tek od 2019. godine i to ukoliko istima u 2018. godini budu obračunavali i isplaćivali minimalnu plaću.

U 2017. godini minimalna neto plaća (uz korištenje osnovnog osobnog odbitka) iznosila je 2.620,80 kuna, dok je poslodavcu isplata takve plaće predstavljala trošak u iznosu od 3.839,47 kuna. U 2018. godini iznos minimalne neto plaće (uz priznavanje osobnog odbitka) povećava se na 2.751,84 kune, te će trošak takve plaće poslodavcu umjesto 4.031,44 kune, zahvaljujući olakšici, iznositi 3.735,59 kuna, odnosno 295,83 kune manje nego što bi to bilo da olakšice od 50% na doprinose na plaću nema.

U odnosu na 2017. godinu navedenom olakšicom, poslodavcima koji isplaćuju minimalnu plaću radnicima, ukupan trošak plaće smanjen je za 103,88 kuna dok će radnicima isplaćena plaća biti veća za 131,04 kune.

Evo koliko će poslodavci uštedjeti smanjenjem stope doprinosa na minimalnu plaću za 50%
Tagged on: