Na radionici/webinaru polaznici će na konkretnim primjerima naučiti kako voditi poslovne knjige i sastavljati i predavati godišnje izvješće za paušalni obrt.

Teme radionice / webinara su sljedeće:

 • Vođenje knjige prometa
 • Evidentiranje primljenih potpora
 • Evidentiranje pozajmica i ostalih prolaznih stavki
 • Podnošenje godišnjeg izvješća
 • Popunjavanje PO-SD obrasca
 • Obračun komorskog doprinosa
 • Obračun članarine turističkoj zajednici

Polaznici će dva dana prije početka radionice mailom dobiti sljedeće materijale:

 • Knjigu prometa
 • PO-SD obrazac
 • KD obrazac
 • TZ obrazac

Održavanje webinara: subota, 11.12.2021. god., od 10:00 do 12:00 sati. U predviđeno vrijeme trajanja webinara uključeno je i vrijeme za pitanja svih sudionika. U slučaju većeg broja pitanja, vrijeme se može i produžiti.

Predavačica: Silvija Radulović, vlasnica i direktorica računovodstvenog ureda R. S. Bonum d.o.o.

Cijena webinara iznosi 250,00 kuna, s uključenim PDV-om.

Svi polaznici, nakon odslušanog webinara, mailom će dobiti radne materijale.

Prijave i uplate zaprimaju se do 09.11.2021. godine.

Prijava na webinar:

Radionica / webinar “Poslovne knjige i godišnje izvješće u paušalnom obrtu”