Piše: Sanja Jolić

Uslužne djelatnosti su ekonomsko dobro koje prvenstveno uključuje nematerijalna znanja i vještine. Ljudski resursi su u prvom planu, a zatim eventualna materijalna vrijednost.

Pojedine uslužne djelatnosti (usluge čišćenja, popravaka i održavanja, marketinške, informatičke i slične usluge) djelatnost obavljaju isključivo pružanjem usluga, uz manju uporabu sirovina i materijala. S druge strane, uslužne djelatnosti poput ugostiteljstva, prijevoza i slično, pružaju usluge uz visok stupanj uporabe materijala i sirovina ili uz visok trošak opreme, prijevoznih sredstava i drugih troškova.

Svaka pojedina uslužna djelatnost ima specifičnosti, kako u samom formiranju poslovanja tako i u računovodstvenom smislu. Svakom poduzetniku u interesu je stjecanje dobiti, ali i stvaranje te rast vrijednosti poduzeća. U skladu s time, potrebno je sagledati različite vrste oporezivanja te primijeniti najpovoljniji oblik koji vodi do željenih rezultata.

Poduzetnici se često pitaju: Ostvarili smo određenu dobit, što se više isplati – isplatiti dobit ili povećati plaću? Koliko poreza plaćam na isplaćenu dobit? Za obavljanje djelatnosti potrebno mi je vozilo – Koja je solucija povoljnija: kupnja kroz kredit/leasing na ime društva ili na privatno ime i zatim vozilo iznajmiti društvu? Koji je porezni tretman? Odgovor iza navedenih pitanja krije se u računovodstvenoj analizi!

U gospodarstvu u kojem su porezne stope visoke, pomno treba razmotriti porezne mogućnosti i ograničenja unutar kojih se može ostvariti veća vrijednost povrata na uloženo!

Računovodstvo uslužnih djelatnosti