Porezna uprava izvijestila je na svojim stranicama da će do kraja svibnja biti izvršen povrat poreza za 2023. godinu poreznim obveznicima koji ispunjavaju uvjete prema posebnom postupku. To su oni građani za koje je obračun po službenoj dužnosti provela Porezna uprava, odnosno oni koji nisu bili obavezni podnositi poreznu prijavu.

Za građane koji su dužni podnijeti poreznu prijavu, rok je podnošenja 29.02.2024. godine, a povrati njima započet će tijekom lipnja.

Obveznici podnošenja godišnje porezne prijave su fizičke osobe koje su tijekom 2023. godine ostvarile dohodak od samostalne djelatnosti te porezni obveznici rezidenti za dohodak od nesamostalnog rada koji su, prema posebnom zakonu, ostvarili kao članovi posade broda u međunarodnoj plovidbi i to neovisno o broju dana provedenih na brodu u međunarodnoj plovidbi.

Obrazac ZPP-DOH do 29.02.2024. godine za priznavanje prava u posebnom postupku mogu podnijeti oni porezni obveznici koji za 2023. godinu ostvaruju pravo na uvećani osobni odbitak zbog promjene prebivališta na potpomognutim područjima, zbog vlastite invalidnosti, zatim zbog uzdržavanih članova obitelji i/ili djece i njihovih invaliditeta ili tjelesnih oštećenja te zbog plaćenih doprinosa za obvezno zdravstveno osiguranje ili danih darovanja.

Povrati poreza građanima kreću u svibnju