Sukladno članku 32. Zakona o Hrvatskoj gospodarskoj komori (NN 144/21 od 27.12.2021. godine) članovi Komore iz prve skupine iz članka 30. stavka 2. ovoga Zakona nemaju obvezu plaćanja članarine prema odluci iz članka 31. stavka 1. ovoga Zakona.


Prva skupina u smislu ovoga Zakona obuhvaća članove Komore koji ne prelaze dva od sljedeća tri kriterija:

− ukupna aktiva: 7.500.000,00 kuna

− ukupni prihodi: 15.000.000,00 kuna i

− broj zaposlenih: 50.


HGK će od 01.01.2022. godine automatizmom prestati zaduživati obvezu ovim članicama, a poduzetnici koji to budu željeli, moći će se prijaviti za dobrovoljno plaćanje članarine. Takva će članarina biti nešto viša u odnosu na dosadašnje 42,00 kune mjesečno.

Oslobođenje od plaćanja članarine HGK