Piše: Silvija Radulović

Tijekom 2019. godine zakonodavac je donio dvije različite obveze vezane uz elektroničko poslovanje, sukladno kojima je, do 01.09.2020. godine, potrebno učiniti sljedeće:

  • Sve pravne osobe upisane u sudski registar imaju obvezu dostaviti podatak o adresi elektroničke pošte sudskom registru, na propisanom obrascu, kojega ćete najjednostavnije popuniti ovdje (link predlažem otvoriti pomoću Google Chroma ili nekog drugog preglednika, ne funkcionira preko Explorera).

Popunjeni obrazac potrebno je dostaviti osobno ili poštom nadležnom trgovačkom sudu, što znači da će pravne osobe iz Istre isti dostaviti na adresu:

Trgovački sud u Pazinu

Dršćevka 1

52000 Pazin

Ukoliko se odlučite za slanje poštom, predlažemo da to bude preporučeno s povratnicom.

  • Sve pravne osobe, uključujući državna tijela, državna odvjetništva, odvjetnike, javne bilježnike, sudske vještake, procjenitelje, tumače, stečajne upravitelje, povjerenike, ali i udruge, moraju zatražiti pristup informacijskom sustavu elektroničke komunikacije sa sudovima putem ministarstva nadležnog za poslove pravosuđa.

Pristup informacijskom sustavu najjednostavnije je zatražiti putem e-maila na: ekomunikacija@pravosudje.hr.

Naslov e-maila: Dostava podataka za uključenje pravne osobe u eKomunikaciju

Tekst e-maila:

Poštovani,

ovim putem dostavljam Vam podatke potrebne za uključenje pravne osobe u eKomunikaciju:

1. Naziv pravne osobe:

2. Adresa sjedišta pravne osobe:

3. OIB pravne osobe:

4. Adresa elektroničke pošte:

5. Ovlaštena osoba:

6. OIB ovlaštene osobe:

S poštovanjem,

Ispunjenje niti jedne od ovih obveza ne generira dodatne troškove, izuzev vremena i poštarine, međutim smatramo da se isto moglo postići kroz jednu, a ne dvije odvojene činidbe.

Svojim će klijentima R. S. Bonum d.o.o. odraditi sve potrebno za ispunjenje ovih zakonskih obveza.

Obveze svih pravnih osoba do 01.09.2020. godine