PD obrazac

Poduzetnici, jeste li znali da Vam obrazovanje i izobrazba mogu smanjiti osnovicu poreza na dobit što će za Vas rezultirati smanjenjem porezne obveze?

Rok za predaju prijave poreza na dobit za 2015. godinu ističe 30.04.2016. godine. Ali kako ja sve volim napraviti ranije tako sam krenula i s prijavama… I zastala na dijelu koji se odnosi na smanjenje dobiti ili povećanje gubitka, odnosno na rednom broju 34.1. – Državna potpora za obrazovanje i izobrazbu (čl. 14. Pravilnika). A čl. 14. Pravilnika o porezu na dobit kaže da se „porezna osnovica može smanjiti za svotu državne potpore za obrazovanje i izobrazbu u visini i na način propisan u Zakonu o državnim potporama za obrazovanje i izobrazbu i drugim propisima donesenim na temelju toga Zakona“. Najprije morate znati da državna potpora nije samo novac koji Vam država uplati na račun ili novac kojim će Vam biti sufinancirana nabavka opreme, zapošljavanje radnika, itd. Državnom potporom smatra se i dio poreza koji ste trebali platiti a kojega će se država odreći u Vašu korist. A prema čl. 8. Zakona o državnim potporama za obrazovanje i izobrazbu (NN 109/07, 134/07, 152/08, 14/14) među troškove općeg i posebnog obrazovanja i izobrazbe ubrajaju se, između ostalog, i školarine na osnovnim i srednjim školama, visokim učilištima te drugim obrazovnim institucijama, naknade za prisustvovanja seminarima, tečajevima i kongresima, troškovi specijalizacije te troškovi stručne literature (knjige i časopisi). To znači da će Vam jedan odlazak na jedan seminar smanjiti osnovicu poreza na dobit dva puta. Prvi put prilikom knjiženja, u 100%-tnom iznosu, a drugi put, prilikom sastavljanja prijave poreza na dobit, i to, ukoliko ste mikro ili mali poduzetnik, do čak 80%. Odnosno, ako Vam je seminar koštao 1.000,00 kuna, tih 1.000,00 kuna Vam se odmah priznaje kao trošak. I uzmimo da Vam je na kraju godine porezna osnovica 5.000,00 kuna. Ako ste mikro ili mali poduzetnik na ime onog seminara možete je umanjiti za još 80% od 1.000,00 kuna, odnosno za 800,00 kuna. Što znači da nećete platiti 20% poreza na 5.000,00 kuna (1.000,00 kuna poreza), već na 4.200,00 kuna (840,00 kuna poreza). I uštedjet ćete 160,00 kuna. Što više ulažete u seminare, tečajeve i stručnu literaturu, to ćete manje poreza plaćati državi…

I onda će neki reći da nam nije dobro i da je u drugim državama lakše. A ja kažem da bismo trebali prestati gubiti vrijeme misleći na to kako nam je loše i misli usmjeriti ka tome što možemo napraviti da nam bude bolje. I odgovorno tvrdim da živimo u prekrasnoj državi, s prekrasnim ljudima i brojnim mogućnostima. Poduzetnici – potiču Vas i država i županije i gradovi i općine! Ali zaista potiču, samo treba pratiti natječaje i tražiti te poticaje. Imamo odlične zakone ali ih treba znati da biste ih mogli primjenjivati i izvući iz njih ono najbolje za sebe i svoje poslovanje. Koliko god bilo popularno kukati, ne mogu se složiti s tvrdnjom da nam je loše, ne dok god nas država potiče da ulažemo u sebe i svoje obrazovanje, u svoja znanja i vještine i u svoj osobni razvoj. A na nama samima je odluka hoćemo li to iskoristiti ili ne. Ja osobno mislim da je fantastično upisati tečaj, odslušati seminar, kupiti si jednu dobru stručnu knjigu i na račun toga platiti manje poreza…

Kako platiti manje poreza?