Tko ima pravo na godišnji odmor?

Svaki radnik ima pravo na godišnji odmor za svaku kalendarsku godinu. Radnik se ne može odreći tog prava niti mu ga poslodavac smije uskratiti. Pravo na godišnji odmor pod istim uvjetima ostvaruju radnici zaposleni na neodređeno i određeno vrijeme, neovisno o tome jesu li zaposleni na puno ili nepuno radno vrijeme.

Koliko traje godišnji odmor?

Puni godišnji odmor traje najmanje četiri tjedna, a radnici koji nisu stekli pravo na puni godišnji odmor, imaju pravo na razmjerni dio.

Koji se dani ne uračunavaju u godišnji odmor?

U godišnji odmor se ne uračunavaju blagdani i neradni dani, bolovanje i dani plaćenog dopusta.

Obveza poslodavca

Poslodavci su obvezni do 30. lipnja 2021. godine utvrditi raspored korištenja godišnjih odmora za 2021. godinu te su dužni u pisanom obliku obavijestiti radnika o trajanju i razdoblju korištenja njegovog godišnjeg odmora najkasnije 15 dana unaprijed.

Pravo radnika

Radnik ima pravo koristiti godišnji odmor u dva dijela, od kojih bi jedan dio trebao biti u neprekidnom trajanju od dva tjedna, ali se s poslodavcem može dogovoriti i drukčije.

Za razdoblje godišnjeg odmora radnik ima pravo na naknadu plaće u visini prosječne plaće u zadnja tri mjeseca prije korištenja godišnjeg odmora.

Regres za godišnji odmor

Regres za godišnji odmor može se isplatiti do 3.000,00 kuna neoporezivo po radniku godišnje. Isplata u iznosu većem od 3.000,00 kuna po radniku godišnje tretira se kao plaća i podliježe obračunu i uplati doprinosa i poreza i prireza. Radnicima koji imaju ovrhu na novčanim sredstvima, regres se isplaćuje na zaštićeni račun.

Godišnji odmor i regres za 2021. godinu
Tagged on: