Nakon dva odslušana seminara, niza proučenih prijedloga zakona i raznih članaka te nakon vlastitih promišljanja odlučila sam objaviti ovaj članak o poreznoj reformi. U reformu se krenulo pod izlikom pojednostavljenja i rasterećenja poduzetnika i građana. Ne kažem da namjera možda zaista i nije bila takva ali hoće li reforma polučiti željene rezultate prosudite sami na temelju novosti i promjena koje nam dolaze, a o kojima pišem u nastavku teksta.

Od 1.1. 2017. godine ukidaju se stope poreza na dohodak od 12, 25 i 40% te ćemo umjesto njih na mjesečnu poreznu osnovicu do 17.500,00 kn plaćati porez po stopi od 24%, a iznad 17.500,00 kn po stopi od 36%. Imamo i novu osnovicu osobnog odbitka, a ona iznosi 2.500,00 kuna i služi nam kao osnova za izračun osnovnog osobnog odbitka po formuli: osnovni osobni odbitak = osnovica osobnog odbitka x 1,5 = 2.500,00 x 1,5 = 3.750,00 zaokruženo na stoticu, iz čega proizlazi da nam je novi mjesečni iznos osnovnog osobnog odbitka 3.800,00 kn. Jednostavnije zaista nije moglo!

Mijenjaju nam se i faktori osnovnog osobnog odbitka za uzdržavane članove obitelji pa tako novi faktori na osnovicu od 2.500,00 kuna iznose:

  • za člana uže obitelji – 0,70 (1.750,00 kn)
  • za prvo dijete – 0,70 (1.750,00 kn)
  • za drugo dijete – 1,00 (2.500,00 kn)
  • za treće dijete – 1,40 (3.500,00 kn)
  • za četvrto dijete – 1,90 (4.750,00 kn)
  • za peto dijete – 2,50 (6.250,00 kn)
  • za invalidnost poreznog obveznika ili uzdržavanog člana ili djeteta – 0,40 (1.000,00 kn)
  • 100% invalidnost poreznog obveznika ili uzdržavanog člana ili djeteta – 1,50 (3.750,00 kn)

Dakle, porezni obveznik koji ima jedno dijete imat će pravo na mjesečni osobni odbitak u iznosu od 5.550,00 kn (3.800,00 + 1.750,00).

Mijenjaju se i uvjeti za priznavanje osobnog odbitka pa se tako dohotkom neće smatrati primici do 15.000,00 kn, umjesto dosadašnjih 13.000,00 kn. Vjerujem da će ova promjena, ukoliko prijedlog zakona bude usvojen, posebno razveseliti roditelje studenata.

Poduzetnicima će se svidjeti i povećanje porezno priznatog troška za reprezentaciju s 30% na 50%, dok će im se manje svidjeti smanjenje priznatih troškova vezanih uz osobne automobile sa 70% na 50%, a do 1.1.2018. i bez prava na odbitak pretporeza.

Prepolovit će se stope doprinosa za drugi dohodak pa ćemo tako prilikom isplate istih za mirovinsko osiguranje izdvajati 10%, odnosno 7,5% + 2,5%, a za zdravstveno osiguranje 7,5%. Naravno, porez na drugi dohodak i dalje će se plaćati bez priznavanja prava na korištenje osobnog odbitka. Novo je i to da će se doprinosi u istim postocima obračunavati i plaćati i na autorske honorare.

Posebno  je za poduzetnike zaposlene u vlastitim poduzećima značajna izmjena Zakona o doprinosima kojom se za članove uprave ili izvršne direktore trgovačkog društva ili upravitelje zadruge koji su istovremeno u radnom odnosu u tom društvu utvrđuje osnovica za plaćanje doprinosa za rad u punom radnom vremenu, u iznosu od 5.030,35 kn, čime se u biti takve poduzetnike izjednačava s obrtnicima u smislu obveze plaćanja doprinosa. Dakle, svi vlasnici trgovačkih društava zaposleni na puno radno vrijeme u svom društvu trebali bi imati ugovorenu bruto plaću u iznosu od 5.030,35 kn, odnosno smiju ugovoriti i nižu plaću ali će doprinose plaćati na navedenu osnovicu. Ukoliko se ugovori rad u nepunom radnom vremenu, mišljenje je da će se doprinosi plaćati proporcionalno broju ugovorenih i odrađenih sati ali to je nešto što u ovom trenutku nije moguće sa sigurnošću utvrditi.

Odlična vijest za paušaliste: podiže se prag za paušalno oporezivanje sa 149.500,00 kn na 230.000,00 kn. Ostaje da takvi uvjeti vrijede za one obveznike koji po osnovi obavljanja djelatnosti nisu obveznici poreza na dodanu vrijednost te više nema ograničenja za trgovinu i ugostiteljstvo. Dakle, i trgovci i ugostitelji moći će porez na dohodak plaćati u paušalnom iznosu, i to po stopi od 12%. Da, za njih ostaje stopa od 12%! Ono što im se neće svidjeti je ukidanje knjige računa. Od 2017. godine će i svi paušalisti koji posluju s gotovinom biti dužni imati fiskalnu blagajnu putem koje će izdavati račune.

Svi obveznici fiskalizacije bit će dužni Poreznoj upravi dostaviti podatke o programu koji koriste, o održavatelju programskog rješenja te o poslovnim prostorima.

Smanjuje se PDV sa 25% na 13% za isporuku električne energije, javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada, dječje sjedalice za automobile, sadnice i sjemenje, gnojiva i pesticide, stočnu hranu i životinje, osim za kućne ljubimce te za urne i ljesove.

Sa 13% na 25% povećat će se PDV na šećer i ugostiteljske usluge.

Sukladno Zakonu o porezu na dobit uvodi se mogućnost utvrđivanja porezne osnovice prema naplaćenim prihodima onim obveznicima koji u prethodnom poreznom razdoblju nisu ostvarili prihode veće od 3.000.000,00 kn. Svi porezni obveznici koji se odluče na takvu promjenu, dužni su o istoj izvijestiti Poreznu upravu do 15.1.2017. godine te se za njih takav način oporezivanja zadržava najmanje tri porezna razdoblja, osim u slučaju prelaska kriterija.

Smanjuje se stopa poreza na dobit, i to na poreznu osnovicu do 3.000.000,00 kn na 12%, a oni obveznici koji ostvaruju prihode veće od 3.000.000,00 kn porez na dobit plaćat će po stopi od 18%. Već u prijavi poreza na dobit za 2016. godinu utvrdit će se plaćanje predujmova temeljem novih stopa.

Uz prijavu poreza na dobit predavat će se i Izvješće o poslovnim događajima s povezanim osobama, odnosno obrazac PD-IPO. U tom će se obrascu morati iskazati sve transakcije između osoba poveznih s društvom, a to su osobe koje kontroliraju društvo, imaju udio u društvu ili kontrolu nad istim, članovi su ključnog menadžmenta ili njegove matice. Povezanim osobama smatraju se i članovi uže obitelji bilo koje osobe povezane s društvom. U prijevodu, iskazivat ćemo sve pozajmice povezanih osoba društvu i obrnuto, sve povrate za tekuću nabavu plaćenu u gotovini, najamnine za poslovne prostore i svaku kupoprodaju roba ili usluga između poveznih osoba.

Nastavno na ideju o najboljim namjerama, nadajmo se da nas ove namjere neće odvesti onamo kamo inače vodi put njima popločen. Prema mom će mišljenju ova reforma jednima zaista donijeti pojednostavljenje dok će drugima, poput ugostitelja, značajno zakomplicirati život ali nikad do te mjere da će im se onemogućiti daljnji rad i postizanje dobrih poslovnih rezultata. Kao i uvijek, neovisno o svemu, svim poduzetnicima predlažem da u svom poslovanju postupaju u skladu sa svim porezima i propisima! Sa svakom se reformom mi možemo nositi – pa zato i jesmo poduzetnici, zar ne?

 

Što nam donosi porezna reforma ili jesmo li zakomplicirali pojednostavljenje