Od 01.10.2022., Izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dohodak (NN 112/22), za 2022. godinu je, počevši od 01.10. do kraja godine za 2022. godinu, poslodavcima omogućena isplata do sada neisplaćene naknade do nove godišnje neoporezive visine, kako slijedi:

– prigodna nagrada (regres, božićnica) – do 5.000,00 kn

– otpremnina za odlazak u mirovinu – do 10.000,00 kn

– dar djetetu do 15 godina starosti – do 1.000,00 kn

– nagrada za radne rezultate – do 7.500,00 kn

– paušalna naknada za prehranu – do 6.000,00 kn

Naknade za korištenje privatnog automobila u službene svrhe za sve putne naloge i loko vožnje, počevši od 01.10.2022. godine, iznose 3,00 kn / km.

Od 01.01.2023. godine naknada za prehranu u paušalnom iznosu ograničena je na 500,00 kn mjesečno, dok za prehranu prema vjerodostojnoj dokumentaciji, najavama unatoč, nema promjene u ukupnom godišnjem iznosu, ali je mjesečni iznos ograničen na 1.000,00 kuna.

Mjere smatramo korisnima te predlažemo, u skladu s mogućnostima, za 2022. godinu iskoristiti sve dozvoljeno, tim više jer će isplata istih smanjiti i obvezu poreza na dobit ili dohodak, a za 2023. godinu svakako bi bilo dobro pomno isplanirati i rasporediti ove iznose, na obostrano zadovoljstvo, kako poslodavaca, tako i radnika!

Povećanje iznosa neoporezivih primitaka
Tagged on: