Brijuni 1

Brijuni 2 Brijuni 3

Dana 15. kolovoza 1893. godine Paul Kupelwieser kupio je za 75.000 guldena otočje Brijuni, a u svojoj biografiji “Iz sjećanja jednog starog Austrijanca” o tadašnjoj vlasti, kupovini i oporezivanju piše sljedeće:

“Austrijske mi vlasti rad na Brijunima nisu učinile lakim. Slaveni i Talijani sa zavišću su gledali kako ovom, do sada za njih, beznačajnom komadiću zemljišta, donedavno u posjedu Portugalca, sada nekakav njemački uljez stvara nešto za što se čini da ima svoje značenje.

Čini se da je vlast posebice naljutilo što sam na svojem posjedu izgradio ulice i puteve. Za mene je to bio najštedljiviji način da se svojevrsno razrovano tlo iz doba kada se tragalo za pogodnim kamenom za građevine u Veneciji, oslobodi od zaostalog kamenog krša. Na livadama, na polju, u vinogradima bio je štetan, putove i ceste u njihovoj blizini učinio je boljima.

Ali, vlastima je sve to što sam činio izgledalo ludim, a prije svega velikom rasipnošću. Mislili su kako raspolažem neviđenim imetkom kada sebi mogu dopustiti takovu ludost. Poreska je komisija procijenila moj imetak na sedamnaest milijuna guldena, pa sam odgovarajuće tomu bio i oporezovan. Bio sam razljućen i ogorčen, a s mnogo muke i napora uspio sam dobiti nazad dio toga previsoko odmjerena i pod prijetnjom ovrhe zahtijevana poreza.”

 

*Slike su dio muzejske zbirke Nacionalnog parka Brijuni

Paul Kupelwieser o oporezivanju kupnje Brijuna
Tagged on: