Diplomirao je na  Sveučilištu u Rijeci, Fakultet ekonomije i turizma “Dr. Mijo Mirković” u Puli, gdje je bio član Kluba 4+ te stekao zvanje diplomirani ekonomist.

Od dodatnog obrazovanja, na Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli uspješno završava program stjecanja pedagoških kompetencija, a u organizaciji talijanske regije Veneto i Istarske županije, program izobrazbe “Europrojektant za strukturne fondove EU”. U organizaciji Vlade Kraljevine Danske, Središnjeg državnog ureda za upravu i Europskog edukacijskog foruma završava program izobrazbe “Jačanje regionalnih kapaciteta za pretpristupne i strukturne fondove”.

Po završetku studija zapošljava se u poduzeću u kojemu stječe iskustvo na sljedećim radnim mjestima: financijski knjigovođa saldakonto dobavljača, financijski referent naplate potraživanja, referent plana i analize te samostalni referent nabave. Uz redovan rad, u školskoj je godini 2003/2004 honorarno radio u Školi za turizam, ugostiteljstvo i trgovinu Pula, kao profesor statistike, a 2011. godine stručni ekonomski časopis RRIF angažira ga kao vanjskog suradnika za pisanje članka “Cijene vodnih usluga prema novim propisima”, koji objavljuje u broju 4/2011.

U travnju 2018. godine donosi odluku o prelasku u privatni sektor te se zapošljava u obiteljskoj tvrtki, a samo nekoliko mjeseci kasnije postaje i profesor u  Strukovnoj školi Pula, u kojoj, uz rad u R.S. Bonumu d.o.o., predaje predmete Poslovanje u struci i Politika i gospodarstvo.