Sukladno Zakonu o porezu na dohodak, iznajmljivači apartmana i/ili stanova, porez na dohodak dužni su plaćati prema prebivalištu/uobičajenom boravištu poreznog obveznika. To znači da je iznajmljivač koji ima prebivalište ili uobičajeno boravište u Puli, a nekretninu za najam u npr. Ližnjanu, dužan plaćati porez na dohodak i prirez porezu na dohodak gradu Puli.

Izmjenama Zakona o porezu na dohodak ova će se nelogičnost ispraviti te se od 1.1.2020. godine pripadnost poreza na dohodak po osnovi ostvarenog dohotka od iznajmljivanja stanova, soba i postelja putnicima i turistima i organiziranja kampova određuje prema mjestu gdje se nekretnina, odnosno smještajna jedinica nalazi.

Dakle, od 1.1.2020. godine, iznajmljivač iz našeg primjera, s prebivalištem/uobičajenim boravištem u Puli i nekretninom koju iznajmljuje u Ližnjanu, plaćat će porez na dohodak i prirez porezu na dohodak općini Ližnjan. Zbog različitih stopa prireza po općinama i gradovima, ova će promjena značiti i viši, odnosno niži iznos obveze u odnosu na dosadašnji stoga je nužno dobro provjeriti nove uplatne račune i iznose za uplatu.

Novosti za iznajmljivače