Poduzetnici kojima je Odlukom stožera civilne zaštite RH od 08. siječnja 2021. godine produžena mjera obustave rada i kojima je pad prihoda / primitaka u siječnju 2021. godine u odnosu na siječanj 2020. godine bio najmanje 60% ostvaruju pravo na nadoknadu svih ili dijela fiksnih troškova za siječanj 2021. godine. Poduzetnici koji su s radom započeli tijekom 2020. godine, pravo na nadoknadu fiksnih troškova ostvaruju ako im je pad prihoda / primitaka u siječnju 2021. godine u odnosu na studeni 2020. godine bio najmanje 60%.

Pravo na potporu ostvaruje se podnošenjem Zahtjeva Poreznoj upravi, i to za sljedeće djelatnosti:

 • 55.10 – Hoteli i sličan smještaj
 • 55.20 – Odmarališta i slični objekti za kraći odmor
 • 55.30 – Kampovi i prostori za kampiranje
 • 55.90 – Ostali smještaj
 • 56.10 – Djelatnosti restorana i ostalih objekata za pripremu i usluživanje hrane
 • 56.21 – Djelatnosti keteringa
 • 56.29 – Ostale djelatnosti pripreme i usluživanja hrane
 • 56.30 – Djelatnosti pripreme i usluživanja pića
 • 85.10 – Predškolsko obrazovanje
 • 85.20 – Osnovno obrazovanje
 • 85.31 – Opće srednje obrazovanje
 • 85.32 – Tehničko i strukovno srednje obrazovanje
 • 85.41 – Obrazovanje nakon srednjeg koje nije visoko
 • 85.42 – Visoko obrazovanje
 • 85.51 – Obrazovanje i poučavanje u području sporta i rekreacije
 • 85.52 – Obrazovanje i poučavanje u području kulture
 • 85.53 – Djelatnost vozačkih škola
 • 85.59 – Ostalo obrazovanje i poučavanje, d. n.
 • 85.60 – Pomoćne uslužne djelatnosti u obrazovanju
 • 90.01 – Izvođačka djelatnost
 • 90.02 – Pomoćne djelatnosti u izvođačkoj umjetnosti
 • 90.03 – Umjetničko stvaralaštvo
 • 90.04 – Rad umjetničkih objekata
 • 91.01 – Djelatnosti knjižnica i arhiva
 • 91.02 – Djelatnost muzeja
 • 91.03 – Rad povijesnih mjesta i građevina te sličnih zanimljivosti za posjetitelje
 • 91.04 – Djelatnost botaničkih i zooloških vrtova i prirodnih rezervata
 • 92.00 – Djelatnosti kockanja i klađenja
 • 93.11 – Rad sportskih objekata
 • 93.12 – Djelatnosti sportskih klubova
 • 93.13 – Fitnes centri
 • 93.19 – Stale sportske djelatnosti
 • 93.21 – Djelatnosti zabavnih i tematskih parkova
 • 93.29 – Ostale zabavne i rekreacijske djelatnosti

U pogledu visine potpore za nadoknađivanje fiksnih troškova, poduzetnici su podijeljeni u dvije grupe:

 • onima koji u prosincu 2020. imaju pad prihoda između 60% i 90% – troškovi će se nadoknađivati razmjerno postotku pada prihoda,
 • onima koji imaju pad prihoda veći od 90% – nadoknađivat će se ukupni troškovi.

Poduzetnicima koji su obveznici poreza na dodanu vrijednost nadoknadit će se troškovi bez PDV-a (jer su ga odbili kao pretporez), a poduzetnicima koji nisu u sustavu PDV-a nadoknadit će se razmjerni dio ili ukupni iznos računa zajedno s PDV-om.

Potpora će se dodjeljivati za podmirivanje sljedećih fiksnih troškova poslovanja:

 • zakup poslovnog prostora u kojemu se obavlja djelatnost,
 • koncesijska naknada,
 • obvezna pričuva (bilo da je poduzetnik plaća kao vlasnik prostora ili je preko cijene zakupnine prevaljena na njega kao zakupoprimca),
 • troškovi električne energije,
 • troškovi utroška vode zajedno s pripadajućim naknadama,
 • troškovi utroška plina,
 • troškovi utroška toplinske energije korisnika toplinarske mreže,
 • odvoz komunalnog otpada,
 • komunalna naknada,
 • direktna spomenička renta,
 • pristojba HRT-a,
 • naknada za javno korištenje glazbe,
 • mjesečna pretplata na dnevne, tjedne i mjesečne tiskovine,
 • troškovi interneta i fiksne telefonske linije,
 • usluge knjigovodstvenog servisa,
 • 1/12 iznosa godišnje naknade za priređivanje igara na sreću u casinima, na automatima i igara klađenja (ali ne troškova naknade za internet klađenja i internet casina),
 • mjesečni trošak softverske opreme za fiskalizaciju (novost u odnosu na potporu za prosinac 2020. godine).

U odnosu na mjeru za prosinac 2020. godine, gdje su poduzetnici morali najprije podmiriti troškove za koje traže naknadu, novost je da su poduzetnici dužni platiti račune u roku od 8 dana od isplate naknade (ukoliko to nisu učinili prije podnošenja Zahtjeva).

Rok za podnošenje Zahtjeva za nadoknadu troškova za siječanj 2021. godine je 15. ožujak 2021. godine.

Nadoknada fiksnih troškova za siječanj 2021. godine