obrt ili dooJedna od osnovnih stvari kod pokretanja vlastitog posla odluka je o vrsti poslovnog subjekta. Iako postoji više oblika poslovnih subjekata, najčešće se dvoumimo između dva: pitamo se je li bolje otvoriti obrt ili osnovati d.o.o., odnosno j.d.o.o. Odabir određenog oblika odrazit će se, između ostalog i na troškove pokretanja posla, oblik knjigovodstva te na način i model oporezivanja. Na odluku će u konačnici utjecati niz čimbenika, a mi se nadamo da će Vam ovaj mali kviz pomoći donijeti odluku o tome je li za Vas pogodnije poslovati kroz obrt ili d.o.o. (j.d.o.o.).

 

  1. Da li ste sigurni u svoju poduzetničku ideju?

DA – 3 boda                    NE – 1 bod

 

2.  Da li ste sigurni u svoju odluku vezano uz djelatnost kojom ćete se baviti?

DA – 1 bod                    NE – 3 boda

 

3.  Da li se planirate baviti trgovinom ili ugostiteljstvom?

DA – 1 bod                    NE – 3 boda

 

4.  Da li bi Vam značilo da Vam u radu smiju pomagati članovi obitelji?

DA – 1 bod                    NE – 3 boda

 

5.  Da li imate odgovarajuću stručnu spremu za djelatnost kojom se želite baviti (ukoliko je ista potrebna)?

DA – 1 bod                    NE – 3 boda

 

6. Da li je novac kojim raspolažete dostatan za pokretanje posla?

DA – 3 boda                    NE – 1 bod

 

7.  Da li ste disciplinirani u raspolaganju novcem?

DA – 3 boda                    NE – 1 bod

 

 

REZULTATI:

 

7 do 11 bodova: Temeljem Vaših odgovora proizlazi da je za Vas najpogodniji način poslovanja kroz obrt.

 

12 do 16 bodova: Temeljem Vaših odgovora proizlazi da ne raspolažemo dovoljnim brojem informacija temeljem kojih bismo mogli odlučiti bi li za Vas bilo pogodnije otvoriti obrt ili osnovati d.o.o., odnosno j.d.o.o. Stoga predlažemo da nam se obratite kako bismo Vas, nakon individualnih konzultacija mogli usmjeriti prema opciji koja bi bila najpogodnija za Vas. Rezervirajte svoj termin pozivom na broj 098/757-632 ili putem maila rsbonum@gmail.com. A ukoliko isprintate i na konzultacije donesete ovaj kviz, prvi sat savjetovanja za Vas će biti potpuno besplatan.

 

17 do 21 bodova: Temeljem Vaših odgovora proizlazi da je za Vas najpogodniji način poslovanja kroz d.o.o., odnosno j.d.o.o.

 

NAPOMENA: Odluka o odabiru oblika poslovanja ovisi o nizu čimbenika i zaista zahtijeva individualan pristup svakoj pojedinoj stranci te dublju analizu u odnosu na ovu iz kviza. Kviz Vam može dati smjernice ali nipošto ne može biti čimbenik koji će prevagnuti prilikom donošenja jedne takve složene i odgovorne odluke. Stoga Vam svakako predlažemo da se, ukoliko imate nedoumica vezano za pokretanje poslovanja i odluku o obliku poslovnog subjekta, savjetujete o istome s računovodstvenim servisom koji će Vas usmjeriti prema odluci koja će biti najpogodnija za Vas.

 

Kontaktirajte nas

 

Kviz: Obrt ili d.o.o. (j.d.o.o.) – koji je oblik poslovanja pogodniji za Vas?
Tagged on: