Nakon tjedna odrađenog u petoj brzini te nakon ne znam koliko satnog dnevnog radnog vremena, napokon je na red došao i novi blog.

U prethodnom smo blogu pisali o računovodstvenom značenju bilance, imovine, obveza i glavnice. Rekli smo da nakon izmirenja obveza, ostatak imovine je potraživanje ulagača kapitala, odnosno nakon podmirenja svih obveza ostaje iznos dobiti koji se može isplatiti vlasniku ili vlasnicima poslovnog subjekta iz čega proizlazi koncept dvostranog promatranja. Ako to razmotrimo na primjeru jednog trgovačkog društva čija imovina iznosi 50.000,00 kuna, a obveze 20.000,00 kuna, onda njegov kapital mora biti 30.000,00 kuna (imovina = obveze + kapital).

Navedeno možemo prikazati na sljedeći način (izostavit ćemo točke za dijeljenje tisuća):

                                                                             Bilanca na dan 31.12.2017.
Imovina Obveze i kapital
Novac                             15.000 kn Obveze                         20.000 kn
Ostala imovina            35.000 kn Kapital                         30.000 kn
Ukupno                         50.000 kn Ukupno                          50.000 kn

Sredstva koja predstavlja imovina prikazana na lijevoj strani, u iznosu od 50.000 kn, trgovačkom društvu su priskrbili izvori prikazani na desnoj strani. Iznos imovine ne može biti ni veći ni manji od iznosa izvora ove imovine. Drugim riječima, lijeva i desna strana bilance uvijek moraju biti jednake, odnosno moraju biti u ravnoteži. Otuda i proizlazi naziv bilanca (vaga).

I za kraj jedna pitalica:

Ako je ukupna imovina manja od zbroja ukupnih obveza i kapitala, razlog može biti (odaberite jedan odgovor):

  1. Imovina je izgubljena ili ukradena
  2. Knjigovođa je pogriješio

Odgovor donosimo u idućem blogu, a do tada vraćamo se dnevnim obvezama i izradi završnih izvještaja.

Koncept dvostranog promatranja u računovodstvu
Tagged on: