Registar stvarnih vlasnika središnja je elektronička baza podataka koja sadrži podatke o stvarnim vlasnicima. 

Obveznici upisa u registar su:

1. trgovačka društva,
2. podružnice stranih trgovačkih društava,
3. udruge,
4. zaklade,
5. fundacije,
6. ustanove kojima RH ili jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave nije jedini osnivač.

Za udruge će se iz sustava OIB-a preuzeti podaci o osobama ovlaštenima za zastupanje udruge koji će se smatrati stvarnim vlasnikom udruge, a naknadna ažuriranja i promjene podataka bit će dužni izvršiti osobe ovlaštene za zastupanje udruge na način propisan Pravilnikom.

Rokovi upisa podataka u Registar za pravne subjekte i trustove počinju teći od 3. lipnja 2019. i traju do 31. prosinca 2019., osim za udruge za koje rokovi upisa počinju teći od 1. srpnja 2019. i traju do 31. prosinca 2019. godine.

Osoba ovlaštena za upis podataka u Registar moći će bez plaćanja naknade upisati podatke u Registar:
1. korištenjem web aplikacije Financijske agencije uz certifikat ili
2. u poslovnicama Financijske agencije na za to predviđenim obrascima.

Pravni subjekti organizirani kao: d.o.o., j.d.o.o., k.d., j.t.d., g.i.u, podružnice stranih trgovačkih društava i ustanove popunjavaju Obrazac RSV – 1.
Trgovačka društva organizirana kao d.d., popunjavaju Obrazac RSV – 2.
Pravni subjekti organizirani kao: udruge, zaklade i fundacije popunjavaju Obrazac RSV – 3, dok trustovi popunjavaju Obrazac RSV – 4.

Obrasce u poslovnicama Fine nisu u mogućnosti predavati treće osobe, već to moraju učiniti osobe ovlaštene za zastupanje osobno.

Link na potrebne obrasce: ovdje

Za pravni subjekt koji odgovarajuće, točne i ažurirane podatke o svom stvarnom vlasniku ili stvarnim vlasnicima ne upiše u Registar stvarnih vlasnika na način i u rokovima propisanima pravilnikom propisana je novčana kazna u iznosu od 5.000 do 350.000 kuna. Nadalje, za člana uprave ili drugu odgovornu fizičku osobu u pravnoj osobi propisana je novčana kazna u iznosu od 5.000,00 do 35.000,00 kuna.
Kako se upisati u Registar stvarnih vlasnika?