Piše: Silvija Radulović

Financijska kriza uzrokovana pandemijom COVID-19 dovela je do poremećaja u odnosu ponude i potražnje, što uvelike opterećuje novčana i obrtna sredstva svih poslovnih subjekata. Neizvjesnost je prisutna na svim tržištima te stoga u nadolazećim mjesecima poslovanju treba pristupati poduzimajući najveće moguće mjere opreza.

Prema provedenim istraživanjima, preporučeno je niz mjera koje bi poduzetnici trebali poduzeti u ovoj krizi, a mi izdvajamo njih 5:

1. Uspostava kriznog proračuna s najvažnijim stavkama prihoda i rashoda

Najvažniji korak za učinkovito upravljanje poslovanjem u vrijeme krize je izrada financijskog plana s najvažnijim prihodima i rashodima tvrtke, odnosno primitcima i izdacima obrta. Informacije o novčanim tokovima u ovakvim su situacijama od posebne važnosti te će omogućiti poduzetnicima fokus na najnužnije troškove i donošenje odluka vezanih uz njihovo smanjenje.

2. Uspostava kriznog fonda u visini 3 – 6 mjesečnih najvažnijih rashoda

Upravljanje novcem i mjere štednje najvažniji su korak za otpor krizi uzrokovanoj pandemijom. Osnivanje kriznog fonda u visini 3 do 6 mjesečnih najvažnijih rashoda preporuča se u svrhu obrane od nepredvidivih događaja i poboljšanja likvidnosti.

3. Uštede na životnom stilu i standardu

U sklopu ovog koraka predlaže se smanjenje troškova životnog stila tvrtke, poput raznih kredita, prekomjernog korištenja automobila, poslovnih putovanja i svega onog što nije nužno za neometano poslovanje.

4. Spremnost na promjene, bez panike

U doba krize uzrokovane pandemijom COVID-19 nužna je spremnost na brze promjene, poput organizacije rada od kuće, uvođenja internet prodaje i drugih oblika prilagodbe. Situacija se mijenja iz dana u dan, a plan koji je vrijedio jučer ne znači da i danas drži vodu. Zbog toga moramo biti spremni na sve scenarije, prikupljati informacije i djelovati u skladu s novonastalim uvjetima. Predlaže se planiranje poslovnih operacija za najduže 3 mjeseca.

5. Fokus na ono što je važno

Kako bi se donekle mogle kontrolirati poslovne aktivnosti u vrijeme krize, fokus mora biti na onome što je važno i na što možemo utjecati, poput npr. ulaganja u poslove koji nose najveću zaradu. Nužno je optimalno upravljanje novcem, potraživanjima i zalihama robe i materijala.

5 koraka za učinkovito upravljanje poslovanjem u vrijeme krize
Tagged on: