Sanja Jolić, univ. bacc. oec.

Diplomirala je na Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli te stekla zvanje sveučilišne prvostupnice ekonomije, smjer financijski management, nakon čega nastavlja studij za stjecanje zvanja magistrice poslovne ekonomije.

Nakon srednjoškolskog obrazovanja zapošljava se u računovodstvu te već i prije završetka studija i dolaska u R. S. Bonum d.o.o. stječe potrebno znanje i iskustvo za rad na računovodstvenim poslovima.