Završila je srednju talijansku ekonomsku školu u Puli.


Diplomirala je na Filozofskom fakultetu, Sveučilište Jurje Dobrile u Puli i stekla zvanje sveučilišna prvostupnica talijanskog jezika i književnosti.

Pri završetku studija zapošljava se u računovodstvenom uredu R. S. Bonum d.o.o. te objedinjava praksu i znanje stečeno srednjoškolskim obrazovanjem.